KIRURGI
 


ALLMÄN KIRURGI   Vi utför rutinmässigt all form av planerad mjukdels- och bukkirurgi, som tex kastreringar av hundar och katter, där djuret förväntas kunna vårdas hemma efter operation. Vi använder oss av modern inhalationsnarkos med narkosövervakning av medair. Självklart utför vi även akutkirurgi i mån av tid.
    
SPECIELL KIRURGI  
Vi utför även enklare knäledsingrepp och frakturkirurgi.