RÖNTGEN
 


Röntgen är en relativt gammal diagnosmetod, som dock fortfarende har en viktig plats i olika utredningar. Vi har en modern röntgenanläggning med digital bildbehandling som har många fördelar jamfört med traditionell framkallning av bilder.