ULTRALJUD - HJÄRTDIAGNOSTIK
 


Till skillnad från röntgen,  kan man  med ultraljud  “se in” i olika organ som tex lever, njurar, livmoder, hjärta, urinblåsa mm. Det är en skonsam metod (ingen strålning) och lämpar sig utmärkt för foster-, mjukdels- och hjärtdiagnostik.
    
Ultraljud och röntgen är kompletterande undersökningsmetoder och ofta behöver man bägge för att få en helhetsbild.
En vanlig undersökning med ultraljud är dräktighetundersökning (från dag 28 efter parning)